نام کتاب: شکست های عشقی بر اساس باجگیری عاطفی و سبک های دلبستگی
مولفان: سپیده رحمت
مترجمان: -
سال انتشار: 1397
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-41-2
ویراستار: گروه ویراستاری مشکات دانش
تعداد صفحات: 201
قیمت: 250000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: دلم برای باغچه میسوزد
مولفان: مهدی قاسم نیا
مترجمان:
سال انتشار: چاپ دوم 1395
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-10-8
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 120000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: عاشقانه های وحشی بافقی
مولفان: انتشارات مشکوه دانش
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-37-5‬
ویراستار:
تعداد صفحات: 82
قیمت: 80000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: رساله مفردات (در فن معما)
مولفان: امیر نعمتی لیمایی ، مهدی قاسم نیا
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-29-0‬
ویراستار:
تعداد صفحات: 122
قیمت: 70000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: آرامشی برای روح ، سفری به ماوراء وجود
مولفان: مایکل سینگر
مترجمان: سپیده رحمت
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-16-0
ویراستار: شهین خاصی
تعداد صفحات: 307
قیمت: 210000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: تو را درک میکنم و قلب شکسته ات را مرهم
مولفان: سپیده رحمت
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-24-5
ویراستار:
تعداد صفحات: 60
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: زوج درمانی به شیوه شناختی رفتاری ( راهنمای درمانگر)
مولفان: دکتر محمد حاتمی - مریم امید بیگی
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-28-3
ویراستار: دکتر کامران شفیعی
تعداد صفحات: 332
قیمت: 150000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: زوج درمانی به شیوه شناختی رفتاری ( راهنمای زوجین)
مولفان: دکتر محمد حاتمی - مریم امید بیگی
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-27-6
ویراستار: دکتر کامران شفیعی
تعداد صفحات: 178
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: در جستجوی اِما
مولفان: اسینا هولمز
مترجمان: زهرا سادات راستگوفر
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-20-7
ویراستار: شهین خاصی
تعداد صفحات: 360
قیمت: 190000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: راز اِما
مولفان: استینا هولمز
مترجمان: سهیلا برهانی
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-19-1
ویراستار: شهین خاصی
تعداد صفحات: 360
قیمت: 190000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: همسر خاموش
مولفان: Harrison, A. S. A
مترجمان: زهراسادات راستگوفر
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-18-4
ویراستار: دامون فرد، سپیده رحمت
تعداد صفحات: 314
قیمت: 230000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: 504 لغت ضروری
مولفان:
مترجمان: سپیده رحمت، دامون فرد
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-08-5
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 170000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی (جلد1 حیوانات)
مولفان: مونا شیرازی
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 678-600-6821-01-6
ویراستار: انتشارات مشکوه دانش
تعداد صفحات: 63
قیمت: 55000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: نیمه پنهان سایه ها
مولفان: شهین دخت صانعی
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-9-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 46
قیمت: 45000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: خیر و شر
مولفان:
مترجمان: نرگس نخلی
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-3-6
ویراستار:
تعداد صفحات: 96
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: اعتماد به نفس، بایدها و نبایدها
مولفان:
مترجمان: دامون فرد
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-6-7
ویراستار: لیلا محمدی بخش
تعداد صفحات: 59
قیمت: 50000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: کرامات و معجزات صلوات
مولفان: غلامرضا جهانفرد
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 5000
ISBN: 978-600-92714-8-1
ویراستار: پروين مهبد
تعداد صفحات: 175
قیمت: 20000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین