نام کتاب: شیوه سخنوری
مولفان: دریا حیدری، لیلا زمان وزیری، لیلا محمدی بخش
مترجمان:
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-14-6
ویراستار: لیلا محمدی بخش
تعداد صفحات: 100
قیمت:
توضیحات: فصل اول : سخنوری چیستفصل دوم : آشنایی با زبان و گویش های ایرانفصل سوم : اهمیت و نقش سخنوری و فن بیان در فعالیت های فرهنگیفصل چهارم : آداب سخنوریفصل پنجم : مراحل اجرای فنون سخنرانیفصل ششم : ویژگی های یک سخنرانی موثرفصل هفتم : انواع و اقسام سخنوری

نام کتاب: مدیریت و برنامه ریزی مراکز فرهنگی
مولفان: مرجان قادریان، محمد ابراهیم طاهر نژاد ، زهرا طاهری
مترجمان:
سال انتشار: 1393
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-13-9
ویراستار: مهری قدیمی
تعداد صفحات: 148
قیمت: 80.000 ريال
توضیحات: کتاب مدیریت و برنامه ریزی مراکز فرهنگی شامل فصل های :1. تئوری های مدیریت2.فرهنگ3.مدیریت و سازمان دهی فرهنگی4.برنامه ریزی فرهنگی5.نقش سرمایه اجتماعی در سازمان های فرهنگی6.سیاست گذاری در سازمان ها و مراکز فرهنگی7.کنترل نظارت و ارزشیابی مراکز فرهنگی

نام کتاب: دلم برای باغچه می سوزد
مولفان: مهدی قاسم نیا
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-12-2
ویراستار:
تعداد صفحات: 146
قیمت:
توضیحات: بازتاب سنت و مدرنیته در اشعار فروغ فرخزاد

نام کتاب: اصول و مبانی سرپرستی واحدهای کسب و کار
مولفان: امیر نجف زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-12-2
ویراستار: مشکوة دانش
تعداد صفحات: 75
قیمت: 60.000ريال
توضیحات: فرآیند سازمانی را می توان به طراحی، تشکیل و نگهداری یک سیستم یا مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ تعریف کرد که در آن افراد و گروه ها با همکاری هم، تحت سرپرستی مشخص و در جهت تحقق اهداف مشخص پذیرفته شده به فعالیت می پردازند.

نام کتاب: اصول معماری داخلی
مولفان: مرضیه قدسی
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-11-5
ویراستار: مشکوة دانش
تعداد صفحات: 160
قیمت: 85000ريال
توضیحات: در این کتاب سعی بر آن بوده تا علاوه بر آشنایی با اصول و قواعد معماری داخلی و هنر دکوراسیون مواردی را به دانشجویان و مخاطبین محترم ارائه نماید.تا ایشان را در راستای اقدامات هنری راهنمایی و همراهی کند.

نام کتاب: زبان عمومی دانشگاهی
مولفان: سپیده رحمت، دامون فرد، سید موسی حسینی، خشایار صالحیار، احمد یحیی خان
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 3000
ISBN: 978-600-6821-09-2
ویراستار: حسن حاجی حسنی
تعداد صفحات: 116
قیمت: 8.000 تومان
توضیحات:

نام کتاب: تربیت بدنی دانشگاهی
مولفان: احمد یحیی خان، نکیسا زندگانی، محبوبه شاهواری
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-07-8
ویراستار: انتشارات مشکوه دانش
تعداد صفحات: 132
قیمت: 60000 ريال
توضیحات:

نام کتاب: گرامر دانشگاهی
مولفان: سید موسی حسینی
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-6821-06-1
ویراستار: س. م .حسینی
تعداد صفحات: 527
قیمت: 200000
توضیحات:

نام کتاب: روش های تحقیق کاربردی
مولفان: حسن طالب زاده
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-2-9
ویراستار: سپیده رحمت - دامون فرد
تعداد صفحات: 144
قیمت: 65.000ريال
توضیحات: کتاب روش تحقیق کاربردی قصد دارد، دانشجویان را با نگاهی کاربردی با پژوهش درست آشنا نموده و روش صحیح فهمیدن پدیده ها را بایشان بیاموزد.مخاطبان این کتاب کسانی هستند که از یک سو با کتاب و علم و از سوی دیگر با صحنه عمل مواجهند.و چون صحنه عمل، صحنه پدیده های بیشماری است که نیاز به راه حل دارند، بایستی بتوانند با شناخت مساله و طراحی هوشمندانه و البته علمی به حل آن مبادرت ورزند.

نام کتاب: تنظیم خانواده و جمعیت
مولفان: گروه عمومی دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد 34 فرهنگ و هنر
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-92714-0-5
ویراستار: دکتر فراز زندیه
تعداد صفحات: 152
قیمت: 60.000 ريال
توضیحات: فصل اول : تاریخچه تنظیم خانواده همراه با تعاریف و اهداف کلیفصل دوم : جمعیت و جمعیت شناسیفصل سوم : تنظیم خانواده از دیدگاه اسلامفصل چهارم : تولید مثل و تنظیم خانوادهفصل پنجم : انواع بیماریهای مقاربتیفصل ششم : ارزشیابی برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده

نام کتاب: مبانی سازمان و مدیریت - چاپ دوم
مولفان: محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-90540-6-0
ویراستار:
تعداد صفحات: 208
قیمت: 55000 ريال
توضیحات:

نام کتاب: گنجینه ادب پارسی
مولفان: لیلا محمدی بخش، لیلا زمان وزیری ،کسری بقایی پور، مهدی قاسم نیا
مترجمان:
سال انتشار: 1391
شمارگان: 2000
ISBN:
ویراستار: سپیده رحمت،دامون فرد
تعداد صفحات: 208
قیمت: 75.000 ریال
توضیحات: فصل اول: کلیات ادبیات که شامل اصطلاحات و سبک ها و آرایه های ادبی است.فصل دوم: اشعار زیبای شاعرانی چون فردوسی، مولوی، فروغ فرخ زاد،وحشی بافقی و غیره...فصل سوم: نثر که در برگیرنده متون زیبایی چون قابوس نامه، تذکرة الاولیا و سایر متون ادبی میباشد.

نام کتاب: شیوه نگارش (چاپ دوم)
مولفان: لیلا محمدی بخش، کسری بقایی پور، لیلا زمان وزیری
مترجمان:
سال انتشار: 1392
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-4-3
ویراستار: لیلا محمدی بخش
تعداد صفحات: 234
قیمت: 80.000 ريال
توضیحات: بخش اول/نثر در گذشته و حال - بخش دوم/نشان گذاری -بخش سوم/ آماده نمودن نوشته برای ارائه - بخش چهارم/ گزارش نویسی

نام کتاب: مدیریت مالی
مولفان: بابک هادی - محمود حق وردیلو
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-1-2
ویراستار: سپیده رحمت
تعداد صفحات: 199
قیمت: 48000
توضیحات: فصل اول : تعاریف و مفاهیم مدیریت مالی - فصل دوم : تجزیه تحلیل صورتهای مالی - فصل سوم : بودجه بندی نقدی - فصل چهارم : تجزیه تحلیل نقطه سر به سر - فصل پنجم : ریاضیات مالی - فصل ششم : بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت مطمئن - بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت نا مطمئن

نام کتاب: کارآفرینی
مولفان: محسن عربی - عبدالحسین فرهودی مقدم - بابک هادی
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-90540-5-3
ویراستار: دامون فرد
تعداد صفحات: 198
قیمت: 44000 ريال
توضیحات: فصل اول : کلیات - فصل دوم : خلاقیت و نوآوری - فصل سوم : مدیریت کسب و کارهای کوچک - فصل چهارم : شرکتهای تجارتی - فصل پنجم : اسناد تجارت - فصل ششم : قراردادهای تجاری - فصل هفتم : تجارت الکترونیکی

نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی
مولفان: کتر سید عمادالدین شهریاری - دکتر فریدون یگانه
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-92714-5-0
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکوة دانش
تعداد صفحات: 230
قیمت: 46000 ريال
توضیحات: خش اول : مفاهیم و تعاریف پایه - بخش دوم : حقوق تجارت - فصل اول : کلیات حقوق تجارت - فصل دوم : شرکتهای مدنی و تجاری - فصل سوم : تاجر و معاملات تجاری - فصل چهارم : شرکتهای تجارتی - فصل پنجم : اسناد تجارتی - فصل ششم : قراردادها و مشاغل تجاری - فصل هفتم : ورشکستگی و تصفیه - بخش سوم : حقوق چک و بانکداری - بخش چهارم : حقوق بیمه - بخش پنجم : حقوق مدنی : عقود و معاملات - بخش ششم : حقوق مالی : مالیات - بخش هفتم : حقوق جزایی اسلامی : تعزیزات حکومتی - بخش هشتم : حقوق کار و تامین اجتماعی

نام کتاب: حقوق بازرگانی
مولفان: دکتر فریدون یگانه - دکتر سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-9-1
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکوة دانش
تعداد صفحات: 165
قیمت: 35000 ريال
توضیحات: بخش اول : مفاهیم و تعاریف پایه بخش دوم : حقوق بازرگانی فصل اول : کلیات حقوق تجارتفصل دوم: ثبت مالکیت تجاریفصل سوم : شرکتهای مدنی و تجاریفصل چهارم : تاجر و معاملات تجاریفصل پنجم : شرکت های تجاریفصل ششم : اسناد تجاری فصل هفتم : قراردادها و مشاغل تجاریفصل هشتم : ورشکستگی و تصفیهفصل نهم : تجارت الکترونیکی

نام کتاب: آمار مقدماتی
مولفان: علیرضا ثابتی - محمد حسین ثابتی
مترجمان:
سال انتشار: 1390
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-90540-8-4
ویراستار: بهاره نوری
تعداد صفحات: 119
قیمت: 28000 ريال
توضیحات: فصل اول کلیات - فصل دوم فراوانی نمودارها - فصل سوم سیگما - فصل چهارم شاخص های مرکزی - فصل نجم شاخص های پراکندگی - فصل ششم تست

نام کتاب: اخلاق حرفه ای
مولفان: معصومه محمدي فيروز
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7541-1-5
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکوة دانش
تعداد صفحات: 82
قیمت: 11000 ريال
توضیحات:

نام کتاب: مدیریت مالی
مولفان: بابک هادی و محمود حق وردی لو
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 38000
توضیحات: فصل 1: تعاریف و مفاهیم مدیریت مالی
فصل 2: تجزیه و تحلیل صورت های مالی
فصل 3: بودجه بندی نقدی
فصل 4: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
فصل 5: ریاضیات مالی
فصل 6: بودجه بندی سرمایه ای در وضعیت های مطمئن

نام کتاب: خود آموز ICDL پیشرفته 1
مولفان: اسماعیل محمدرضائی و ابراهیم محمدرضائی
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-600-90540-3-9
ویراستار: فائزه سادات مالكي
تعداد صفحات: 248
قیمت: 45000
توضیحات: مبانی IT
Windows XP
Internet

نام کتاب: خود آموز ICDL پیشرفته 2
مولفان: اسماعیل محمدرضائی و ابراهیم محمدرضائی
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-600-90540-2-2
ویراستار: فائزه سادات مالكي
تعداد صفحات: 427
قیمت: 80000
توضیحات: Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Access
Microsoft PowerPoint

نام کتاب: کلیات و اصول علم اقتصاد
مولفان: محسن عربی و بابک هادی
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-0-8
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکوة دانش
تعداد صفحات: 206
قیمت: 39000 ريال
توضیحات: فصل 1: تعاریف و قوانین اقتصادی
فصل 2: تقاضا، عرضه و کشش
فصل 3: نظریه رفتار مصرف کننده و تولید کننده
فصل 4: هزینه های تولید
فصل 5: بازار و تعادل بازار
فصل 6: درآمد ملی و الگوهای توزیع درآمد ملی
فصل 7: نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران
فصل 8: مالیه عمومی، بودجه و تعادل اقتصادی

نام کتاب: مبانی سازمان و مدیریت ((اين كتاب بصورت الكترونيكي نيز به فروش ميرسد شما ميتوانيد براي خريد اين كتاب با دفتر مركزي انتشارات تماس حاصل فرمائيد))
مولفان: محسن عربی
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 35000
توضیحات: فصل 1: زیر بناهای فکری مدیریت معاصر
فصل 2: مدیریت نظام گرا
فصل 3: سازمان و مدیریت
فضل 4: اصول و مفاهیم سازماندهی
فصل 5: برنامه ریزی
فصل 6: هدایت و رهبری
فصل 7: کنترل و نظارت

نام کتاب: قوانین و مقررات عمومی (حقوق تجارت)
مولفان: فریدون یگانه و سید عمادالدین شهریاری
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN:
ویراستار:
تعداد صفحات:
قیمت: 58000
توضیحات: فصل 1: مفاهیم و تعاریف پایه
فصل 2: حقوق تجارت
فصل 3: حقوق چک و بانکداری
فصل 4: حقوق بیمه
فصل 5: حقوق مدنی (عقود و معاملات)
فصل 6: حقوق مالی (مالیات)
فصل 7: حقوق جزایی اسلامی
فصل 8: حقوق کار و تامین اجتماعی

نام کتاب: مرجع جامع Oracle
مولفان: امیر سام بهادر و مونا مقدم
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-600-90540-7-7
ویراستار: گروه ویراستاری انتشارات مشکوة دانش
تعداد صفحات: 423
قیمت: 75000 ريال
توضیحات: 1. تاریخچه شرکت Oracle
2. مفاهیم بنیادی بانک اطلاعاتی Oracle
3. نصب و راه اندازی بانک اطلاعاتی Oracle
4. محیط Enterprise Manager Console
5. مباحث مهم بانک اطلاعاتی Oracle
6. زبان
7. تمرینات ساده
8. سوالات کلیدی بانک اطلاعاتی Oracle