معرفي گروه مؤلفان مؤسسه انتشارات مشكوة دانش
گروه مؤلفان انتشارات مشكوة دانش تشكيل يافته از اساتيد و نويسندگاني مجرب و با سابقه در زمينه تأليف و ترجمه و گردآوري مطالب علمي، فرهنگي و همچنين هنري و شعر و مذهبي مي باشد. اين گروه با بهره گيري از سالها تجربه ما را در انتشار كتاب هايي با كيفيت ارزنده همراهي كرده است و مؤسسه انتشارات مشكوة دانش همواره قدردان زحمات اين عزيزان است.
 
گروه ادبيات و زبان فارسي و گروه عمومي :
ليلا محمدي بخش، ليلا زمان وزيري، مهدي قاسم نيا، كسري بقائي پور، دريا حيدري، معصومه محمدي فيروز، دکتر امیر نعمتی لیمایی- فسانه مرادی - بی بی سادات میراسماعیلی - حسین طالب زاده
 
گروه حسابداري و مديريت :
بابك هادي، محسن عربي، عبدالحسين فرهودي مقدم، محمود حق ورديلو، دكتر سيد عماد الدين شهرياري، دكتر فريدون يگانه، امیر نجف زاده ، فائزه‌سادات مالکی، ، مرجان قادریان
 
گروه IT و نرم افزار:
فائزه سادات مالکی،‌ مهندس اسماعيل محمدرضائی، مهندس ابراهيم محمدرضائی، مهندس سارنگ قربانيان، خانم مهندس شكوفه فلاح، مهندس آرماني مهر، مهندس سيد محسن مالكي
 
گروه گرافيك و نقاشی:
شهره شرفي، شهناز زهتاب، پژمان شكيب ، مرضیه قدسی، ابوالفضل صمدیان
 
گروه ورزشی:
یحیی خان، شاهواری، زندگانی
 
گروه زبان :
سید موسی حسینی، سپیده رحمت، دامون فرد، خشایار صالحیار
 
گروه روان شناسی :
دکتر محمد حاتمی ، سپیده رحمت، مریم امید بیگی
 
گروه مترجمان:
سپیده رحمت ، دامون فرد، زهرا سادات راستگو فر، سهیلا برهانی