فرم استخدام مترجم،‌ویراستار، صفحه آرا،طراح جلد
*نام و نام خانوادگی :   
تاریخ تولد :  
*رشته تحصیلی :  
آخرین مدرک تحصیلی :  
زمینه فعالیت :  
سابقه کار قبلی :  
*تلفن:  
آدرس:  
پست الکترونیک :  
حقوق پیشنهادی :  
پیوست نمونه کارها (ZIP)