کتب انتشارات فراشناختی اندیشه

نام کتاب: CURRICULUM / 2000
مولفان: دکتر قورچیان
مترجمان:
سال انتشار:
شمارگان:
ISBN: 964-92761-1-4
ویراستار:
تعداد صفحات: 304
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: فعالیت های پرورشی و گروهی در مدارس
مولفان: عبدالله علی اسماعیلی
مترجمان:
سال انتشار: 1388
شمارگان: 2000
ISBN: 978-964-7516-33-4
ویراستار:
تعداد صفحات: 288
قیمت: 170000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: آموزش و پرورش و روح بسوی یک برنامه درسی معنوی
مولفان: جان پی میلر
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1380
شمارگان: 30000
ISBN: 964-92761-8-1
ویراستار:
تعداد صفحات: 240
قیمت: 150000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: برنامه درسی در نظام آموزشی با تاکید بر روشهای میان رشته ای
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان و دکتر مرضیه رضایی کلانتری و دکتر حمید ملکی و نیما شهیدی
مترجمان:
سال انتشار: 1387
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-30-3
ویراستار: لطفا قبل از خرید این کتاب تماس بگیرید. 44001033
تعداد صفحات: 112
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: راهنمای مدیران آموزش عالی
مولفان: پروفسور مک کفری
مترجمان: دانشجویان دکترا رشته مدیریت آموزش عالی
سال انتشار: 1388
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-27-3
ویراستار: دکتر نادرقلی قورچیان
تعداد صفحات: 495
قیمت: 200000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: جزئیات روشهای تدرسی
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان
مترجمان:
سال انتشار: 1385
شمارگان: 10000
ISBN: 964-92761-2-2
ویراستار:
تعداد صفحات: 224
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدیریت نظام آموزش عالی
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان و دکتر عباس خورشیدی
مترجمان:
سال انتشار: 1379
شمارگان: 3000
ISBN: 964-92761-0-6
ویراستار: عربعلی رضائی
تعداد صفحات: 175
قیمت: 85000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدل تدوین کتاب درسی بر اساس روش مهارت آموزی
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان و دکتر مرضیه رضایی کلانتری و دکتر حمید ملکی
مترجمان:
سال انتشار: 1387
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-28-2
ویراستار:
تعداد صفحات: 82
قیمت: 50000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: هوش سازمانی و ارتقای آن در دانشگاه
مولفان: دکتر معصومه عرفانی خانقاهی و دکتر پریوش جعفری
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-36-5
ویراستار:
تعداد صفحات: 118
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: انسان و جهان فرا پیچیده در هزاره سوم
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان و دکتر مرضیه رضایی کلانتری و دکتر حمید ملکی
مترجمان:
سال انتشار: 1387
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-29-0
ویراستار:
تعداد صفحات: 112
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: فراشناخت در فرایند یاددهی و یاد گیری
مولفان: دکتر کیومرث نیاز آذری
مترجمان:
سال انتشار: 1382
شمارگان: 5000
ISBN: 964-7516-07-x
ویراستار:
تعداد صفحات: 195
قیمت: 90000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: از آمایش سرزمین تا برنامه ریزی درسی
مولفان: دکتر مینا جمشیدی اوانکی و دکتر نادر قلی قورچیان
مترجمان:
سال انتشار: 1385
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-26-6
ویراستار:
تعداد صفحات: 302
قیمت: 190000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش از راه دور
مولفان: گروه کار فدراسیون بین المللی پردازش اطلاعات IFIP
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1383
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-13-4
ویراستار: مهندس هادی یوسفی
تعداد صفحات: 261
قیمت: 150000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مهارت های برنامه ریزی در زندگی
مولفان: دکتر حسین خنیقر و دکتر حمید ملکی
مترجمان:
سال انتشار: 1384
شمارگان: 3100
ISBN: 964-7516-08-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 210
قیمت: 120000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدرسه خود را چکونه اصلاح کنید
مولفان: جیم راداک و جولیا فلاتر
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان و دکتر اختر جمالی و دکتر مرضیه رضائی کلانتری
سال انتشار: 1386
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-22-3
ویراستار:
تعداد صفحات: 240
قیمت: 120000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: نظریه های سازمان و مدیریت
مولفان: دکتر کیومرث نیاز آذری
مترجمان:
سال انتشار: 1385
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-25-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 216
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: اعتبار سنجی در آموزش عالی از کلاسیک تا مجازی
مولفان: دکتر کیومرث نیاز آذری
مترجمان:
سال انتشار: 1383
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-17-7
ویراستار:
تعداد صفحات: 240
قیمت: 90000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: کتاب کوچک انشاء
مولفان: عبدالله علی اسماعیلی
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-964-7516-34-1
ویراستار:
تعداد صفحات: 166
قیمت: 70000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: آدم تا خاتم
مولفان: علی اصغر کریمی
مترجمان:
سال انتشار: 1389
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-32-7
ویراستار:
تعداد صفحات: 328
قیمت: 190000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مهارت های مشاوره برای معلمان
مولفان: گیل کینگ
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان و دکتر اختر جمالی
سال انتشار: 1384
شمارگان: 10000
ISBN: 964-92761-4-9
ویراستار: مهندس هادی یوسفی
تعداد صفحات: 150
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
مولفان: کارشناسان ارشد بخش آموزش عالی و تحقیق یونسکو
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1382
شمارگان: 8100
ISBN: 964-7516-09-6
ویراستار: مهندس هادی یوسفی
تعداد صفحات: 220
قیمت: 100000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: در مدیریت مدرسه ، چه چیزی ارزش تلاش را دارد ؟
مولفان: مایکل فولان
مترجمان: دکتر سید عبدالصاحب امامی و بهرام فداییان
سال انتشار: 1390
شمارگان: 3000
ISBN: 978-964-7516-37-2
ویراستار:
تعداد صفحات: 128
قیمت: 60000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مهارت های مدیریتی نوین
مولفان: کارول ویتن الیس
مترجمان: محبوبه عبدللهی و پری همتی
سال انتشار: 1389
شمارگان: 2000
ISBN: 978-964-7516-35-8
ویراستار: علی همتی و بیتا مدنی
تعداد صفحات: 144
قیمت: 70000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: مدلی جهت تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی ایران
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان و دکتر مینا جمشیدی اوانکی
مترجمان:
سال انتشار: 1383
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-12-6
ویراستار:
تعداد صفحات: 160
قیمت: 80000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین
نام کتاب: برنامه درس مقدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تعلیم معلم
مولفان: گروه کار فدراسیون بین المللی پردازش اطلاعات IFIP
مترجمان: دکتر نادرقلی قورچیان
سال انتشار: 1383
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-11-8
ویراستار:
تعداد صفحات: 164
قیمت: 90000  ريال
 
مشاهده جزئیات
خرید آنلاین